2021-09-06 14:04:22

Odluka sa sjednice Stožera civilne zaštite Grada Varaždina

U se nalazi odluka sa sjednice Stožera civilne zaštite Grada Varaždina održane 06.09.2021. u vezi organizacije rada u osnovnim školama u uvjetima povezanim s bolesti COVID (maske i dvije smjene).


I. Osnovna škola Varaždin