2021-09-30 10:13:53

TERMINI TESTIRANJA ZA CENTRE I PROGRAME IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Nakon zaprimljenih prijava, voditelji centara i programa izvrsnosti Varaždinske županije e-mailom će kandidate obavijestiti o vremenu i načinu testiranja za ulaz u neki od centara pa molimo učenike i roditelje da provjeravaju e-mail adrese koje su naveli u prijavi. U privitku je informacija o terminima testiranja za centre i programe izvrsnosti Varaždinske županije.


I. Osnovna škola Varaždin