2015-04-27 08:14:56

Zelena čistka 2015 - 3.c razred

3.c razred uključio se u akciju Zelena čistka i čišćenju okoliša škole. Otpad su sakupljali u vreće. Baš su bili marljivi...i osjećali su se korisnima...


I. Osnovna škola Varaždin