2015-06-19 16:15:57

Projekt „Čitam i prevodim - mali frazeološki rječnik“

Od 4. mjeseca pa do samoga kraja nastavne godine učenici 7. i 8. razreda koji su bili zainteresirani uključili su se u projekt izrade malog hrvatsko-njemačko-engleskoga frazeološkog rječnika.

Prikupljajući frazeme, poslovice i idiome na engleskom ili njemačkom jeziku i prevodeći ih odgovarajućim varijantama na hrvatskom jeziku uz pomoć aplikacije na webu učenici sudjeluju u projektu Čitam i prevodim, čiji su ciljevi:

potražiti što više poslovica i frazema na engleskom i njemačkom jeziku uz pomoć rječnika, literature i alata dostupnih na Mreži i prevesti ih na hrvatski jezik, prikupiti internacionalne frazeme i usporediti njihove varijante u pojedinim jezicima, osvijestiti izazove prevođenja s engleskog i njemačkoga jezika na hrvatski jezik, razvijanje i poticanje istraživačkog pristupa i rada u učenju i stjecanju novih spoznaja, korištenje informatičke tehnologije za traženje i prikupljanje podataka te njihovu uporabu za rješavanje zadanih problema,   osposobljavanje učenika za prepoznavanje i izbor informacija potrebnih za provedbu projekta te vrednovanje odgovarajućih izvora informacija ostvarivanje korelacije između predmeta: Hrvatski jezik, Engleski jezik i Njemački jezik

Rječnik ostaje i dalje otvoren za nove upise i zainteresirani budući osmaši moći će se uključiti i dopunjavati rječnik novim frazemima i poslovicama sljedeće školske godine.

Prikupljene frazeme možete pogledati klikom ovdje.

U realizaciji ovoga projekta sudjeluju učenici 8. i 7. razreda i učiteljica hrvatskoga jezika Marija Hublin.


I. Osnovna škola Varaždin