2015-10-22 08:50:56

Projekt povodom Dana kruha „Od zrna do kruha“

Tijekom listopada obilježavaju se  Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje diljem Lijepe Naše u svim vrtićima, školama i domovima. Tako smo i mi osmislili projekt povodom Dana kruha pod radnim naslovom „Od zrna do kruha“ i predstavili ga 16. 10. 2015. u našoj školi, a s ciljem da u svakome od nas pobudi osjećaj zahvalnosti zbog svake mrvice kruha koju svakodnevno blagujemo jer put od zrna do kruha je izuzetno dug i težak.

Da bi projekt uspio, tjednima smo  se pripremali istražujući i provodeći niz  aktivnosti, a neke od njih su bile:

osmisliti i uvježbati scensku igru „U školskoj blagovaonici“ prikupiti i kazivati izreke i mudroslove o kruhu proučiti citate iz knjige P. Matvejevića Kruh Naš, odabrati najzanimljivije i najpoučnije, oslikati ih i staviti na plakat, pripremiti izlaganje izložiti prikupljene vrste žitarica u manje jutene vrećice i postaviti crteže klasa i zrnja sa nazivom žitarice uvježbati krasnoslov dviju pjesama posvećenih kruhu provesti anketu u sedmim razredima o konzumiranju kruha i krušnih proizvoda uvježbati pjevanje dviju pjesama posvećenih kruhu otkriti i obrazložiti simboliku kruha istražiti i objasniti u kraćim izlaganjima bolesti uzrokovane poremećajima u prehrani pripremiti, izvesti i obrazložiti pokus – kemijski procesi tijekom pripreme kruha napisati i pročitati najuspjelije literarne radove istražiti literaturu… o gladi u svijetu i napisati kritički osvrt izložiti najuspjelije likovne i literarne radove s temom kruha i plodova zemlje na panoima u holu škole ispeći kruh i krušne proizvode, donijeti plodove zemlje i aranžirati ih u holu škole napisati konferansu i uvježbati predstavljanje projekta nabaviti narodne nošnje za voditeljice umjetničko-znanstvenoga programa.

Na kraju smo zahvalili svima koji su nam svesrdno pomagali u provođenju našega projekta i pozvali sve okupljene oko bogato ukrašenih stolova da u miru i dostojanstveno blagujemo kruh i krušne proizvode. Dugi, dugi pljesak bio nam je nagrada i potvrda da smo na dobar način spojili lijepo i korisno.

Fotogalerija


I. Osnovna škola Varaždin