2015-10-28 13:56:27

Izvanučionička nastava - 8.b razred

Ucenici 8.b razreda su dana 22. listopada u sklopu izvanucionicke nastave u pratnji licenciranog vodica gospode Mirjane Mikac i svoje razrednice Stelle Kulas razgledali grad Varazdin te naucili nesto novo o legendama grada te nazivima palaca i crkava te su imenovali znamenitosti na engleskom jeziku.


I. Osnovna škola Varaždin