2019-10-10 16:03:36

Obavijest za 4. a, b, c razred

U ponedjeljak  14. 10. 2019.  prema planu održat će se terenska nastava u Veliki Bukovec na OPG Požgaj. Polazak je u 8,00 sati ispred škole, a u školu treba doći u 7,45 sati. 

Učenici koji se hrane u školskoj kuhinji dobit će sendvič i sok za užinu. Pri dolasku na OPG Požgaj svi učenici dobivaju klipić i sok. Pošto je radionica vezana uz Dane kruha učenici trebaju ponijeti jednu pregaču, sportski i slojevito se odjenuti. Molimo da učenici koji nisu platili terensku nastavu, u ponedjeljak donesu 70 kuna. Planirani povratak je u 12,15 sati. Učenici 4. c razreda nakon povratka nemaju izbornu nastavu iz Njemačkog jezika, a učenici 4.b nastavljaju nastavu s izbornom nastavom iz Engleskog jezika.


I. Osnovna škola Varaždin